Miftahu’l Arabiyye eğitim seti biri giriş kitabı olmak üzere toplam 9 kitaptan oluşmaktadır. İlk kitap PreA1 seviyesinde olup A1 öncesi genel bilgileri içermektedir. Daha sonrasındaki kitaplar A1, A2, B1 ve B2 olmak üzere dört ayrı seviyede “Konuşma & Dinleme” ve “Okuma & Yazma” kitapları şeklinde ayrı ayrıdır.

Setin hazırlık kitabı olan PreA1 için tavsiye edilen ders saati en az 40, en çok 60 ders saatinde okutulmaktadır. Diğer kitaplar için tavsiye edilen ders saati ise en az 80, en çok 100 ders saati şeklindedir. (Bir ders saati 45 dakika olarak kabul edilmiştir.) Set, toplamda 9 kitap olduğu için en az 680 ders saatinde, en çok 860 ders saatinde okutulabilir. Ders saatleri haftada okutulan ders saatinin yoğunluğuna, hedef kitlenin hazır bulunuşluğuna, yaş gruplarına göre değişebilir. Yoğun eğitim programlarında en az olarak belirtilen ders saati, seyreltilmiş eğitimlerde ise en çok olarak belirlenen saatler tavsiye edilmektedir.

Miftahu’l Arabiyye eğitim seti dilin dört temel becerisi esas alınarak hazırlanmış ve kitaplar buna göre taksim edilmiştir. Konuşma ve dinleme becerisi bir kitapta, okuma ve yazma becerisi ise ayrı bir kitapta ele alınmıştır. Beceriler sunulurken kitaplarda ayrı alt başlıklarla hedef beceri gösterilmiştir. Bunun dışında dilbilgisine yönelik beceriler Okuma ve Yazma kitaplarında ele alınmıştır. Eğitim setinde fasih Arapça kullanılmıştır. Genel olarak lehçe olabilecek ifadelere yer verilmemekle beraber kullanımı çok yaygın olan bazı ifadelere nadiren yer verilmiştir. Nadir kullanılan fasih ifade yerine çok yaygın kullanımı olan lehçe karşılığının verilmesi kuralı esas alınmıştır.

Ders ve çalışma kitabı şeklinde ayrı ayrı sunulan setlerde çalışma kitapları sadece alıştırma konularını içermekte, bu yüzden alıştırmalar öğrenciler tarafından ihmal edilmektedir. Bunun yerine eğitim setinde alıştırmaların konunun hemen akabinde olması tercih edilmiştir. Eğitim setinde çalışma kitabının olmaması alıştırmaların bulunmadığı anlamına gelmemektedir. Bilakis eğitim seti tür olarak oldukça zengin alıştırma içeriğine sahiptir.

Setin hedef kitlesi 15 yaş ve üzeridir.

Dilbilgisi konuları A1 ve A2 seviyelerinde “Okuma ve Yazma” kitaplarında uygulamalı olarak ele alınmaktadır. B1 ve B2 seviyelerinde ise dilbilgisi konularına daha çok yer verilmektedir. Bu seviyelerde özellikle sarf konuları, konunun bütünü ele alınmadan seçilerek öğrencilerin anlayabileceği basitlikte sunulmuştur. Eğitim setinde dilbilgisi konuları bir bütün şeklinde sunulmamakta, konular daha çok “uygulamalı metotla”, anlatım olduğu yerlerde ise “parçalı metotla” ele alınmaktadır.

Eğer Arapça Dilbilgisi (Nahiv ve Sarf) dersleri haftada 4 saatten fazla okutuluyor ve derse ayrı bir hoca giriyorsa eğitim seti dışında farklı müstakil bir dilbilgisi kitabının kullanılması tavsiye edilmektedir. Akdem Yayınları olarak 2 ayrı sarf kitabı, 4 ayrı dilbilgisi kitabı seçeneğini okurlarımıza sunmaktayız. (www.akdemyayinlari.com)

Eğitim setinin akıllı tahta uyumu bulunmaktadır. Akıllı tahta kullanıcı bilgileri sadece kitabı okutan eğitim kurumlarındaki öğretim üyesi/öğretmenlere verilmektedir. Kitabı farklı dağıtım kanallarından alan eğitim kurumlarının konuyla ilgili talepleri için telefonla bizleri araması yeterli olacaktır. Akıllı tahta uyumlu olan yazılımla online derslerde öğrenciye ekran paylaşımı ve ekrana müdahale etme seçenekleri tanınarak sorular sorma imkanı sunulmaktadır. Alıştırmaların cevapları da akıllı tahta uygulamasında verilmektedir.

Kitabımızın fiziki nüshasını internet sitesinden bütün bir set şeklinde alabileceğiniz gibi aynı zamanda parçalı olarak da satın alabilir, kapıda ödeme seçeneklerinden de faydalanarak adresinize gelmesini sağlayabilirsiniz. Eserin dijital versiyonuna ise ePUB olarak ulaşabilirsiniz. ePUB halini www.books.google.com.tr, www.amazon.com.tr, www.dr.com ve www.idefix.com sitelerinden satın alabilirsiniz. ePUB kitabınızın tek cihaza indirilen nüsha olduğunu lütfen unutmayınız. Söz konusu ePUB nüshanızı arzu ederseniz cep telefonunuza da yükleyebilirsiniz.

Haftada 4 saat Arapça eğitimi veren ve 28 haftalık bir eğitimde eğitim setini kullanan bir eğitim kurumu, başlangıç kitabı olan PreA1’i 80 saatte tamamlayacaktır. Setin Konuşma ve Dinleme kitabından başlanması durumunda bir eğitim yılında bir kitap bitirilmiş olur.

Eğer daha önce Arapça eğitimi aldıysanız ve eğitim setine hangi kitabından başlamanız gerektiği konusunda bir tereddüdünüz varsa web sitemizdeki seviye belirleme sınavını gerçekleştirebilirsiniz. Sınav çoktan seçmeli bir sınav olup genel olarak sizlere bir fikir verebilir. Bunun ötesinde daha ayrıntılı bir ölçme değerlendirme arzunuz varsa lütfen Akdem Sınav Merkezimiz ile iletişime geçiniz. (www.akdemsinavmerkezi.com) Sınav merkezimiz bünyesinde Türkiye’de ve dünya genelinde uygulanan ADYS (Arapça Dil yeterlilik Sınavı) dilin dört temel becerisini ölçmektedir.

Eğitim setinin diğer eğitim setlerine göre en büyük avantajı her bir ünitesi için beceri merkezli bir kısa sınav (quiz) uygulamasının olmasıdır. Okuma ve Yazma kitabında her bir ünite sonunda hem okuma hem de yazma için ayrı ayrı kısa sınavlar (quizler) yer almaktadır. Ayrıca her kitabın bitiminde dört temel beceri için ayrı ayrı kapsamlı sınavlar yer almaktadır. Söz konusu sınavlara sadece seti okutan eğitim kurumlarının eğiticileri tarafından şifreli panelden erişim sağlanmaktadır.

Ses dosyalarına kitabın içindeki kare kodlar ile ulaşılabilmektedir. Ayrıca web sitesinden her kitabın bütün ses dosyaları indirilebilmektedir. Ses dosyaları profesyonel ses sanatçıları tarafından stüdyoda seslendirilmiştir. Eğitim seti ile ilgili videolar ise iki türlüdür. Birinci türü set için özel olarak hazırlanan videolar olup seti okutan eğitim kurumlarının eğiticilerine şifreli erişimle sunulmaktadır. Bu videoların dışında konu içindeki kazanımlara uygun olarak umuma açık kaynak kodlu videolar da yer almaktadır. Her türlü videoların ulaşım linki web sitesinde verilmiştir.

Eğitim seti için özel olarak hazırlanmış yılık ve günlük planlar mevcut olup seti okutan eğitim kurumlarının eğiticilerine ücretsiz olarak verilmektedir. Planların üzerinde serbestçe düzenleme yapılması imkânı tanınmaktadır.

Eğitim seti bünyesindeki metinlerde yer alan konular çok çeşitli konular olup sadece dinî ağırlıklı konular değildir. Ancak ana metinler üzerinden adaptasyon yolu ile yeniden kaleme alınan metinler de mevcut olup söz konusu metinlerle Arap edebiyatının modern ve klasik metinlerinin okunabilmesi için alt yapı oluşturulması hedeflenmiştir.

Eğitim setinin en önemli ayırt edici özelliği akıllı tahta yazılımı üzerinde ciddi emek sarf edilmiş olmasıdır. Setin bu yönü mevcut setler ele alındığında önemli bir fark oluşturmaktadır. Bu yönüyle set, uzaktan eğitim uygulayan eğitim kurumları için çok önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bunun yanında setin ek materyalleri diğer eğitim setlerine göre oldukça fazladır. Her bir ünite için hazırlanan PowerPoint sunuları, ünite sonu kısa sınavları (quizler), kur bitirme sınavları, yıllık ve günlük ders planları, ünitedeki kazanımlara uygun video ve ses dosyalarının varlığı, öğretmenlere yönelik etkinlik tavsiyeleri, örnek ders işleniş videoları ve seti okutan kurumlara sunulan ücretsiz danışmanlık hizmetleri eğitim setini öne çıkaran özellikleridir.

Eğitim setinin yanında sunulan ek materyaller oldukça önemli materyaller olup setin diğer eğitim setlerinden ayırt edici özelliği olarak öne çıkmaktadır.
• Akıllı Tahta Uygulaması
• Öğretmen Kitabı
• Üniteler İçin Hazırlanan PowerPoint Sunuları
• Ses Dosyaları
• Seviye Belirleme Sınavı
• Örnek Ders Videoları
• Ünite Sonu Kısa Sınavlar (Quizler)
• Kitaba Özel Sınavlar
• Etkinlik Videoları
• Kelime Listeleri
• Eğitim Afişleri
• Flash Kartlar
Etkinlik örnekleri eğitim setiyle beraber sunulan ek materyallerdir. Seti okutan eğitim kurumunun eğiticileri söz konusu materyallere Akdem Yayınları tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile ulaşabilmektedir.

Eğitim seti için özel bir öğretmen kitabı bulunmaktadır. Söz konusu kitap web sitemiz üzerinden seti okutan eğitim kurumlarının eğiticilerine ücretsiz olarak erişime açılmıştır. Öğretmen kitapları aynı zamanda ders planı olarak kullanılabilir.